תו תקן ישראלי

מת"י (מכון התקנים הישראלי) הינו גוף ממלכתי הפועל לשם בדיקת תקינותם של חומרים, מוצרים ומתקנים שונים, וזאת בהתאם לחוק התקנים המונהג במדינת ישראל. גוף זה פועל בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מספר גופים בעלי אופי ציבורי, ובשורות הבאות תוכלו למצוא מידע אודות פעילות המכון.                                                                                             Business meeting

מכון התקנים- כרטיס ביקור

מכון התקנים הישראלי הוקם בשנת 1945 (טרום הקמת המדינה) ובתחילת דרכו הוא נשא את השם: 'מכון התקנים הארצישראלי'. מכון זה הוקם על מנת להרחיב את פעילותה של המעבדה לבדיקת חומרים אשר הוקמה שלושה עשורים קודם לכן (בשנת 1923) מתוך מטרה לבדוק את איכותם של חומרי הבניין אשר נועדו לצרכי בניית הארץ. בשנת 1953, כ-30 שנה לאחר הקמת המעבדה, פעילות המעבדה אוחדה עם פעילות מכון התקנים, כאשר לפעילות המכון הוענקה הסמכות היחידה בנוגע לקביעת תו תקן ישראלי מהו. מיום היווסדו של המכון, מטרתו המרכזית היא להגן על ציבור הצרכנים מפני מוצרים פגומים, וכפועל יוצא מכך, להבטיח את בריאות הציבור ובטיחותו. במקביל, פעילות המכון הינה בעלת מטרות נוספות כגון: מתן הקלה על הסחר הבינלאומי, פישוט תהליכים בין הספקים לציבור הלקוחות ושמירה על איכות הסביבה. הנושא האחרון עומד כיום במרכז פעילותו של המכון, וזאת בשל החשיבות ההולכת וגוברת לייצור מוצרים ומתקנים ידידותיים לסביבה.

במסגרת פעילות המכון, דנים אנשי המחקר הפועלים מטעם המכון בכל הסוגיות הנלוות למוצר מסוים, וזאת על מנת לקבוע מה הן הדרישות הטכניות החלות על כל מוצר, שירות או תהליך ייצור מסוים. כמו כן, מכון התקנים הישראלים פועל בהתאם להחלטותיהם של ארגוני תקינה בינלאומיים, דוגמת איזו (ISO) ארגון התקינה הבינלאומי ועוד. פעילות המכון הישראלי מתבססת גם על תקנים בינלאומיים וגם על בדיקות מעבדה הנערכות לכלל המוצרים, השירותים, המתקנים ותהליכי הייצור המחויבים בתו התקן.

בין יתר התקנים הנמצאים בתחום אחריותו של המכון הישראלי תמצאו: 'תו-תקן', כלומר סימן המעיד כי מוצר מסוים המשווק לציבור הצרכנים הינו בעל האיכות הנדרשת בהתאם לדרישות התקן, 'תו-בטיחות', סימן המעיד כי מכון התקנים הישראלי בדק ואישר שימוש במוצר מסוים המותאם לכל דרישות הבטיחות אשר הוגדרו על ידי המכון ותו ירוק, סימן המעיד כי מוצר מסוים עומד בכל הקריטריונים אשר נקבעו על ידי המכון בנוגע לכך שפגיעתו באיכות הסביבה הינה פחותה. במקביל להגדרות התקן הנקבעות בישראל, מכון התקנים הישראלי מעורב באישור מערכות ניהול איכות כגון איזו 14001 ואיזו 9001 הנחשבים לתקנים בינלאומיים המחייבים התאמה לפעילות המוצר או השירות בישראל.