בקשה לצו קיום צוואה

צו לקיום צוואה הנו צו בעל תוקף מהותי של פסק דין המסדיר מראש את חלוקת הרכוש של הנפטר לפי צוואתו. לא ניתן לקבוע ולתבוע מהי הזכות בעיזבון של אדם שהלך לעולמו ללא בקשה לצו קיום צוואה. על מנת שבעלי המשפחה יוכלו לקבל צו לקיום צוואה, צריך לברר מי הם היורשים המוזכרים בצוואה או כל אדם אחר שיש לו עניין בצוואה של הנפטר – רק אלו יוכלו להגיש בקשה לצו קיום צוואה כאשר המטרה היא להוציא בסופו של התהליך צו קיום צוואה המאפשר לברר מה הוא נוסח צוואתו של המוריש – דבר שמקנה לאותם יורשים תוקף של פסק דין לפי בית המשפט.

בשביל שהיורשים יוכלו לדרוש צו לקיום צוואה עליהם לפנות לעורך דין שינחה אותם לחתימה על המסמכים הרלוונטיים. אל המסמכים הללו הוא יצרף מסמכים נוספים ומקוריים. את הבקשה ניתן כאמור לעשות ביחד עם העורך דין ולהגישה בארבעה העתקים במשרדי הרשם לענייני ירושה.

לאחר הגשת המסמכים הרלוונטיים, הבקשה תיבחן על ידי המזכירות שתשלול קיומה של צוואות אחרות ומאוחרות יותר שאולי קיימות אצל הרשם לענייני ירושה. לאחר מכן, הבקשה תפורסם תוך מספר ימים בעיתון יומי כך שכל אדם יוכל להיחשף אליה. הסיבה שבגללה מפרסמים את הצוואה בצורה הזו היא מכיוון שכל אדם בעל עניין שמתנגד לבקשה לצו קיום צוואה יכול להתנגד טרם יחלקו את הצוואה לאותם אנשים שהגישו את הבקשה. על המתנגד להגיש התנגדות לבית המשפט עד 14 ימים ממועד הפרסום. במקביל לפרסום, ישלח העתק נוסף גם לאפוטרופוס של הצו קיום צוואה בשביל שגם הוא ייתן את תגובתו לבקשה.

במידה ולא תוגש התנגדות תוך 14 יום לאחר פרסום המודעה בעיתון וכן, לא תתקבל תגובה מהאפוטרופוס, ינפיקו צו לקיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה ואלו שדרשו אותה יקבלו את הירושה לפיה.

חוק הירושה קובע כי במקרים בהם אדם הלך לעולמו ולא השאיר אחריו צוואה, הירושה תחולק בין קרובי המשפחה על פי החוק. זו ירושה על פי דין שניתנת לבני המשפחה הקרובים של המנוח. היורשים לרוב הם הילדים של המנוח, צאצאיו, הוריו וכדומה. ירושה על פי דין מתייחסת למעגל הקרבה הראשון. במידה ומעגל הקרבה הראשון לא קיים, קופצים למעגל הקרבה השני הכולל את ההורים של המוריש וצאצאיו כלומר, האחים של המוריש. לאחר מכן, עוברים לקרבה מדרגה שלישית וכן הלאה. החוק אומר שאם יש קרבה מסוימת, ראשונה, שנייה או שלישית, כל אלו שיהיו באותה דרגת קרבה יתחלקו שווה בשווה בנכסי עזבון שאותו מנוח השאיר.

בשביל שהתהליך יתבצע על הצד הטוב ביותר עליכם להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בענייני צוואות שיקנה לכם מידע רחב ונוסף לטיפול במקרה מהסוג הזה. הרבה אנשים הולכים לעולמם טרם הכינו צוואה ולכן נוצר מצב בו מבקשים צו לקיום צוואה שישחרר את הירושה של המנוח. על כן, עליכם לברר את כל הפרטים על דיוקם בשביל להגיע לממצא הנכון ביותר.